Excenter.nl > Verenigingszaken

Verenigingszaken

Uit het jaarverslag 2014

Examenleveranciers verenigd in Excenter werken aan kwaliteit van de examinering in het mbo. De ontwikkeling van het vakmanschap, goede examens voor de scholen en hechte samenwerking met het bedrijfsleven staan daarbij voorop. In het Jaarverslag 2014 legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. De financiële verantwoording vindt plaats via de Jaarrekening 2014.

In het verslagjaar hebben de toepassing en de doorontwikkeling van het Keurmerk Examenleverancier centraal gestaan. Het Keurmerk heeft Excenter veel gebracht aan positie, imago en meerwaarde. Over de resultaten leest u meer in hoofdstuk 2.3.