Register auditoren

Onderstaand overzicht bevat de namen van alle gecertificeerde auditoren. Aangegeven is of het een toetstechnische auditor (TA) of inhoudsauditor (IA) betreft.

Naam auditor TA IA
dhr. N. Korst x  
mw. T. Meerburg x  
dhr. L.M. van Ast x  
dhr. R. Lenkens x  
dhr. B. Weustink x  
dhr. E. Vergeer x  
mw. Y. Delbressine x  
dhr. R. van den Hoek x  
dhr. R. Star x  
mw. V. van Dijk x  
mw. I. Verburg x  
dhr. P. Vos x  
dhr. B. Bakker   x
mw. L.F.J. van Abeelen x
mw. C. Schoof   x
dhr. P. Meijer   x
dhr. J. van der Heide   x
mw. E. Guequière   x
mw. A. Stoffels   x