Excenter.nl > Het Waarmerk > Uitvoering audits > Register auditoren

Register auditoren

Onderstaand overzicht bevat de namen van alle gecertificeerde auditoren. Aangegeven is of het een toetstechnische auditor (TA) of inhoudsauditor (IA) betreft.

Naam auditor TA IA
dhr. N. Korst x  
mw. T. Meerburg x  
dhr. L.M. van Ast x  
dhr. R. Lenkens x  
dhr. B. Weustink x  
dhr. E. Vergeer x  
mw. Y.Smits x  
mw. P. van 't Hoog x  
mw. Y. Delbressine x  
dhr. R. van den Hoek x  
dhr. R. Star x  
mw. V. van Dijk x  
dhr. T. Kolk x  
mw. I. Verburg x  
dhr. P. Vos x  
dhr. B. Bakker   x
mw. L.F.J. van Abeelen x
mw. C. Schoof   x
dhr. P. Meijer   x
dhr. J. van der Heide   x
mw. E. Guequière   x
mw. A. Stoffels   x