Procedure Keurmerk

Expertgroep

De expertgroep, bestaande uit examendeskundigen, heeft tot taak de beoordelingsrichtlijnen voor het Keurmerk te monitoren en voorstellen te doen naar het bestuur voor aanpassingen en verbeteringen. Dit gebeurt in samenwerking met Kiwa. De projectleider is verantwoordelijk voor de aansturing van de expertgroep.


De expertgroep bestaat uit:

  • Marianne Pieterse (projectleider)
  • Marijke Backx (examenleverancier)
  • Roeland van Oorschot (Kiwa)
  • Jim Schouten (bestuur Excenter)
  • Andr√© van Voorst (examenleverancier)
  • Janneke van Santen (examenleverancier)
  • Niels Korst (examenleverancier)