Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Opdracht aan Kiwa

Procedure Keurmerk

Opdracht aan Kiwa

Kiwa ontvangt de opdracht van Excenter volgens de vastgestelde procedure. Kiwa bevestigt de afspraak voor de organisatieaudit en de te beoordelen producten en diensten. Excenter deelt aan Kiwa mee welke toetsdeskundige auditoren kunnen worden ingezet op welke dagen.