Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Ondersteuning algemene organisatie

Procedure Keurmerk

Ondersteuning algemene organisatie

De organisatie Excenter ondersteunt het keurmerk op secretarieel en administratief gebied in het algemeen. Specifiek ligt er een taak in het proces van aanmelding, de opdrachtverlening naar Kiwa, het in tijd monitoren van het auditproces en het zorgdragen voor de laatste fase van de besluitvorming (Adviesrapportage C ter besluitvorming aan het bestuur voorleggen tot en met het informeren van de examenleverancier en publicatie).

Kwaliteitsprocessen

Twee kwaliteitsprocessen ondersteunen en borgen de kwaliteit van het Keurmerk:

1) interne audits

Het doen van een jaarlijkse interne audit op de processen van Excenter en de samenwerking met Kiwa door een onafhankelijke auditcommissie, bestaande uit leden van de examenleveranciers en of toetstechnische auditoren. Aan de hand van (kwaliteits) aandachtspunten worden de processen gecontroleerd en kunnen verbeterpunten worden geformuleerd. De resultaten worden doorgezet aan het bestuur. 

2)  monitoring externe kwaliteit Keurmerkhouders

Jaarlijks is er overleg met alle Keurmerkhouders waarin actuele zaken, de afspraken en de aandachtspunten vanuit de audittrajecten  worden besproken en vastgelegd. Tevens is er een jaarlijkse  steekproef bij 5% van de Keurmerkhouders, over bijvoorbeeld de levering van hun producten. Deze controle wordt uitgevoerd door Kiwa.