Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier

Keurmerk Examenleverancier

Een keurmerk voor examenleveranciers

Onderwijsinstellingen en hun leerlingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de examens die ze inkopen goed zijn. Structurele kwaliteitsborging vooraf is er echter nog niet, waardoor onderwijsinstellingen niet zeker weten of de examens aan de eisen voldoen op het moment dat ze ze inkopen. Dit was reden voor Excenter om een Keurmerk Examenleverancier te ontwikkelen in samenwerking met Kiwa.

Kiwa beoordeelt door middel van audits of alle producten en diensten voldoen aan de standaarden die zijn vastgelegd in het Keurmerk Examenleverancier. Dit doen de inhoudsauditoren van Kiwa in samenspraak met toetstechnische auditoren uit de sectoren. Tevens doet Kiwa een uitspraak over de examenorganisatie.

Op deze manier willen de bij Excenter aangesloten examenleveranciers laten zien dat zij proactief en met elkaar de kwaliteit van de branche en de daarbij behorend producten en diensten willen borgen, vasthouden en verbeteren. Elke examenleverancier kan zich aanmelden om deel te nemen aan het keurmerk.

Voordelen

Het Keurmerk Examenleverancier betekent dat de producten en diensten van de examenleverancier van uitstekende kwaliteit zijn. Voor het keurmerk zijn dezelfde eisen gehanteerd, als de Inspectie gebruikt in haar toezicht. Ook is op deze manier geborgd dat de kwalificatiedossiers goed zijn verwerkt in de examens.

Een examenleverancier krijgt voor drie jaar een keurmerk, mits de leverancier elke wijziging meldt. Er is dus een brengplicht. Kiwa beoordeelt de mate van wijziging. Indien nodig vindt een herkeuring van een product en of dienst plaats. Nieuwe producten en diensten worden altijd ingebracht voor een volledige beoordeling.