Excenter.nl > Introductie

Vereniging Excenter

Door de komst van de verplichte externe certificering van examenleveranciers is de taak van de vereniging Excenter met betrekking tot het Keurmerk en het Waarmerk vervallen. De samenwerking en belangenbehartiging van de examenleveranciers is al enige tijd geleden belegd bij de nieuw opgerichte vereniging ExSamen. De vereniging Excenter is daarom opgeheven.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij jim.schouten@examenservices.nl of r.vandriel@savantis.nl