Het keurmerk

Inhoud van het keurmerk

De eisen die aan het Keurmerk Producten worden gesteld, zijn beschreven in het document Keurmerk Examenleverancier Producten. De eisen die aan het Keurmerk Diensten worden gesteld, zijn beschreven in het document Keurmerk Examenleverancier Diensten. In een processchema is weergegeven hoe het proces om een keurmerk te verkrijgen verloopt. Dit schema wordt nader toegelicht onder de kop Keurmerk in beeld.

Documenten Keurmerk Examenleverancier

Bij het Keurmerk Examenleverancier horen een aantal aanvullende documenten. Dit zijn: