Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Auditproces fase 1: inhoudsauditoren Kiwa

Procedure Keurmerk

Auditproces fase 1: inhoudsauditoren Kiwa

Kiwa bezoekt de examenleverancier. Tijdens deze eerste kennismaking volgt er een organisatieaudit en de eerste productaudit op basis van de vastgestelde methodieken en tools. Het vervolg van de product-audits vindt extern plaats. De inhoudsauditoren beoordelen alle verantwoordingsdocumenten en de examenproducten van de in de steekproef getrokken kwalificaties en leggen de resultaten vast in een auditrapport. Bij geconstateerde tekortkomingen wordt de examenleverancier middels de rapportage op de hoogte gebracht met het verzoek deze op te lossen. Kiwa verzendt het definitieve rapport aan Excenter. Vervolgens neemt Excenter het definitieve besluit en koppelt dit terug aan de examenleverancier.

De inhoudsauditoren volgen een training en worden geacht jaarlijks een scholing te volgen en minimaal twee audits uit te voeren. De projectleider Excenter stuurt dit proces. Gecertificeerde auditoren worden opgenomen in het register Gecertificeerde auditoren.