Excenter.nl > Disclaimer

Disclaimer

Excenter is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden in inhoud of functioneren van deze website kunnen ontstaan. Ook kan Excenter er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen. Excenter kan jegens wie dan ook daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyrightbepalingen

Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze gegevens en gebruik van op de site geplaatste foto's of ander beeldmateriaal is niet toegestaan.

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valide CSS!