Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Commissie van Beroep

Procedure Keurmerk

Commissie van Bezwaar en Beroep

De Commissie van Bezwaar en Beroep bestaat uit twee gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter tevens lid en een plaatsvervangend voorzitter, tevens plaatsvervangend lid. De gewone leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd door het bestuur van Excenter. De voorzitter van het College van Deskundigen is een van de leden. Daarnaast maakt een extern lid deel uit van de commissie.

De Commissie van Bezwaar en Beroep bestaat momenteel uit:

  • Harry de Bruijn (tevens voorzitter College van Deskundigen)
  • Annie Kempers (lid)
  • Ingen Molenaar (lid)