Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Commissie van Bezwaar

Procedure Keurmerk

Klachtenprocedure - Commissie van Bezwaar

Indien er in het auditproces  of in de resultaatbevindingen onvolkomenheden worden gesignaleerd die niet  in overleg tussen de betrokkenen kunnen worden opgelost, dan kan de klacht gemeld worden. In de klachtenprocedure is een Commissie van Bezwaar opgenomen. Deze commissie bestaat uit leden van het bestuur Excenter. Als deze Commissie het bezwaar afwijst, heeft de examenleverancier de mogelijkheid  in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.