Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > College van Deskundigen

Procedure Keurmerk

College van Deskundigen

Om maatschappelijk draagvlak voor het keurmerk te verkrijgen en te behouden, maakt Excenter gebruik van een College van Deskundigen, waarin partijen die een aanzienlijk belang hebben bij de ontwikkeling van het keurmerk, de kwaliteit, de werking en de uitvoering daarvan  kunnen deelnemen. Het College van Deskundigen heeft tot taak Excenter te adviseren over het keurmerk en de  uitvoering daarvan.

Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • Harry de Bruijn (voorzitter; lid CvB Mondriaan College, vz Examenwerk)
  • Paul Ewalds (plv. voorzitter; beleidsmedewerker Onderwijs bij UNETO-VNI)
  • Cor Sluijter (lid; directeur Cito)
  • Helma Hoving (lid; zakelijk directeur Professional Learning & Development UT)
  • Roeland van Oorschot (adviseur; manager persoonscertificering)
  • Jim Schouten (Excenter/projectorganisatie)