Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Bestuur (stuurgroep) Excenter

Procedure Keurmerk

Bestuur (stuurgroep) Excenter

Het bestuur van Excenter, tijdens de projectfase tevens de stuurgroep, stelt het Keurmerk Examenleverancier vast. De overeenkomst met Kiwa wordt op dit niveau tevens geregeld. Het bestuur Excenter laat zich adviseren door College van Deskundigen.

Het bestuur van Excenter monitort de uitvoering en resultaten van het keurmerk en ontvangt van Kiwa het advies Bevindingen aanvraag keurmerk Examenleveranciers. Het bestuur besluit tot het toekennen van het Keurmerk. Na besluitvorming wordt de desbetreffende examenleverancier geïnformeerd en bij een positief besluit volgt publicatie op de website.

Indien een audit een kleine wijziging in een product of dienst betreft kan besluitvorming plaatsvinden bij het dagelijks bestuur. Verantwoording vindt plaats in het eerstvolgende overleg van het bestuur.