Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Auditproces fase 2: toetstechnische auditoren (review)

Procedure Keurmerk

Auditproces fase 2: toetstechnische auditoren (review)

De toetstechnische auditoren doen een steekproef (10% van de aangeboden producten). De bevindingen leggen zij vast in een auditrapport. Bij geconstateerde tekortkomingen wordt de examenleverancier middels de rapportage op de hoogte gebracht met het verzoek deze op te lossen. Het auditrapport van de toetstechnische auditor voegt Kiwa samen met het rapport van de inhoudsauditor. Kiwa verzendt het definitieve rapport aan Excenter. Vervolgens neemt Excenter het definitieve besluit en koppelt dit terug aan de examenleverancier.

Toetstechnische auditoren volgen een training en worden geacht jaarlijks een scholing te volgen en minimaal twee audits uit te voeren. De projectleider Excenter stuurt dit proces. Gecertificeerde auditoren worden opgenomen in het register Gecertificeerde auditoren.