Excenter.nl > Nieuws

Nieuws

IBKI heeft verlenging van het certificaat Keurmerk Examenleveranciers

maart 2017

IBKI heeft na een audit op de diensten het certificaat voor het Keurmerk Examenleverancier Diensten verlengd. Het keurmerk geldt voor alle examendiensten die IBKI levert.

Uitreiking Waarmerk aan Pearson Benelux

Op 30 september 2016 werd aan de Educatieve uitgeverij Pearson Benelux het certificaat van het Waarmerk overhandigd voor de examens Engels A2.

Keurmerk voor Vapro

Op 16 juni is aan VAPRO het Keurmerk Examenleverancier mbo uitgereikt voor de volgende kwalificaties:
95530 Verzorgende IG (VVT)
90012 Operator B
25256 Assistent procestechniek
25335 Mechanisch operator A
25336 Mechanisch operator B
25337 Procesoperator A
25338 Procesoperator B
25480 Mbo-verpleegkundige (VVT)
25491 Verzorgende IG (VVT)

Keurmerkhouder Sectorinstituut Transport en Logistiek, heeft de examens voor de herziene dossiers onder het Keurmerk Examenleveranciers gebracht. Alle producten zijn goedgekeurd. De rapportages vindt u hier

Bijschrift bij foto:
Vapro is de eerste leverancier die het Keurmerk ontvangt voor examens van herziene kwalificatiedossiers. We feliciteren Vapro van harte met dit behaalde resultaat.

Vapro is de eerste leverancier die het Keurmerk ontvangt voor examens van herziene kwalificatiedossiers. We feliciteren Vapro van harte met dit behaald resultaat.

Workshop nieuw Platform Keurmerk Examenleveranciers

Vrijdag 12 februari van 10:00 - 12:00 uur is er een bijeenkomst van Excenter met als belangrijkste onderwerp de introductie van het Platform Keurmerk Examenleveranciers.

De locatie is Innovam Nieuwegein, Structuurbaan 2 te Nieuwegein.

Uitnodigingen krijgt u persoonlijk.

Nieuwe projectleider keurmerk

Per 16 november 2015 neemt Marianne Pieterse (marianne.pieterse@excenter.nl) de rol van projectleider keurmerk over van Tina Boes. Excenter bedankt Tina voor haar inzet de afgelopen periode en verwelkomen Marianne als nieuwe projectleider en wensen haar veel plezier en succes.

Eerste uitreiking van het waarmerk Examenproducten mbo

Op 19 november 2015 werd door Excenter het eerste Waarmerk Examenproducten mbo uitgereikt aan Instruct Educatieve Uitgeverij voor hun examenproducten voor Nederlands 2F en 3F voor de vaardigheden gesprekken voeren, spreken en schrijven. Het Waarmerk betekent dat deze examenproducten van uitstekende kwaliteit zijn en volledig voldoen aan het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Excenter, de vereniging van examenleveranciers, is in 2011 begonnen met de ontwikkeling van het Keurmerk Examenleverancier om scholen vooraf zekerheid te bieden over de kwaliteit van die examenproducten en –diensten. De audits voor het Keurmerk worden uitgevoerd door Kiwa en door een pool van toetstechnische auditoren. Daarbij worden de organisatie, de processen en de examenproducten en –diensten beoordeeld.
In 2015 is op verzoek van verschillende partijen het Waarmerk Examenproducten mbo ontwikkeld. Voor het Waarmerk worden alleen de opgegeven examenproducten beoordeeld. Die beoordeling vindt plaats volgens dezelfde beoordelingscriteria als voor het Keurmerk.

Bij de beoordeling van de examens van Instruct is door Kiwa geconcludeerd dat deze voor 100% aan de eisen voldoen. Dat betekent dat scholen met vertrouwen de examenproducten van Instruct kunnen inzetten.

Bijschrift bij foto:
Christa Klop van Instruct ontvangt het Waarmerk van Jim Schouten, voorzitter Excenter

Christa Klop van Instruct ontvangt het Waarmerk van Jim Schouten, voorzitter Excenter

Netwerkbijeenkomst Excenter 11 juni 2015

Op een mooie, zonnige donderdagmiddag in juni troffen veertien examenleveranciers elkaar bij Warnemoende te IJsselstein. Naast interessante discussies kwamen actuele ontwikkelingen aan bod, werden de resultaten van een onderzoek over inkoopervaringen gepresenteerd en kregen de deelnemers een inspirerend college over de toekomst van het mbo. Hieronder de linkjes naar verslag en presentaties.

Marnemoede IJsselstein

 

Rondetafellunch met het thema: Herziene kwalificatiedossiers en examinering

Tijdens lunch discussieerden de deelnemers over thema’s als examinering van keuzedelen, examinering van vakkennis en vaardigheden, taalexamens, etc. Verder veel tips en adviezen voor het beleid en de organisatie van Excenter. Binnenkort volgt hier een uitgebreid verslag van de rondetafeldiscussies met de vervolgacties voor Exenter.

 

Facts & figures Keurmerkhouders
Door:Tina Boes, manager Keurmerk Examenleveranciers

Hoeveel keurmerkhouders zijn er nu eigenlijk en hoe verhoudt het aantal zich tot de mbo-domeinen? Tina Boes, gaf inzicht in de cijfers. Ongeveer de helft van de mbo-domeinen wordt bediend door examenleveranciers met een keurmerk. Dat betekent dat er nog voldoende potentie is om dit aantal uit te breiden en het marktaandeel te vergroten.

Presentatie Facst & Figures

 

Een slimme klant is op de toekomst voorbereid en u ook!
Door: Marleen van der Wiel, manager Servicespunt Examinering

Begin dit jaar onderzocht het Servicepunt Examinering de tevredenheid over inkoop bij de mbo-instellingen. Conclusie van de middag? Met de kwaliteit van de producten zit het wel goed. Er is vooral werk aan de winkel bij het begeleiden van het inkoopproces bij mbo-instellingen.

Ervaring ingekochte examens
Rapport Ervaring ingekochte examens

 

Wat is een goed examen in een veranderende onderwijs- en arbeidsmarkt?
Door: Marc van der Meer, wetenschappelijk adviseur voor de MBO-sector

Marc van de Meer gaf een kort college over de laatste trends en ontwikkelingen op de onderwijs en arbeidsmarkt. Welke betekenis hebben deze ontwikkelingen voor (examinering) in het mbo richting 2025?

College Marc van der Meer
Artikel Profiel: Leren voor een loopbaan

  

  

  

Heeft u zelf interessante onderwerpen voor een volgende netwerkbijeenkomst? Laat het ons weten via info@excenter.nl