Excenter.nl > Keurmerk Examenleverancier > Uitvoering audits

Uitvoering audits

Inzet van auditoren

Excenter werkt samen met Kiwa bij de uitvoering van het Keurmerk. Kiwa bezoekt de examenleverancier om kennis te maken en een organisatieaudit uit te voeren. Na een eerste productaudit op basis van de vastgestelde methodieken en tools, worden extern de product-audits uitgevoerd. Dit gebeurt door inhoudsauditoren van Kiwa.

Vervolgens doet een toetstechnische auditor een steekproef op de aangeboden examenproducten. Kiwa voegt uiteindelijk de beide rapporten samen. Alle auditoren volgen een training. De namen van de gecertificeerde auditoren zijn vermeld in het Register auditoren.